Kategoriat
Yleinen

Valokuvalukeminen

Valokuvalukeminen, englanniksi PhotoReading, on Amerikassa 1980-luvulla syntynyt nopeutetun oppimisen menetelmä, joka rantautui Suomeen noin 10 vuotta sitten. Valokuvalukemisen väitetään nopeuttavan tekstin lukemista ja omaksumista, puhutaan jopa 10 kertaisesta lukunopeudesta. 

Tekniikan voi oppia kuka vain, mutta parhaiten se toimii aikuisilla. Tärkeintä valokuvalukemisen oppimisessa on, että haluaa itse lukea, pakkolukeminen ei toimi. Valokuvalukeminen sopii parhaiten asiatekstien lukemiseen eikä esimerkiksi romaanien lukemiseen. Kukapa haluaisi tietää miten tarinan lopussa käy, ennen kuin on syventynyt juoneen. Jos haluat oppia omaksumaan tekstejä nopeammin ja paremmin, valokuvalukeminen sopii sinulle.

Miten oppia valokuvalukemaan?

Kuka tahansa voi oppia valokuvalukemisen tekniikan. Näillä viidellä vinkillä voit oppia lukemaan ja omaksumaan tekstiä nopeammin.

Valmistautuminen

Valmistautuminen kannattaa aloittaa asettamalla itselleen jokin tavoite. Jos kysyy itseltään, miksi haluaa lukea tekstin ja paljonko aikoo käyttää siihen aikaa, on huomattavasti helpompi aloittaa. On myös hyvä muistaa, että lukemiseen pitää keskittyä. Jos miettii muita asioita, luetusta tekstistä ei mitään päähän. 

Esikatselu

Ennen varsinaista lukemista, teos kannattaa silmäillä läpi. Katso esimerkiksi etu- ja takakansi sekä sisällysluettelo. Tässä vaiheessa lukemisen voi vielä jättää kesken, jos teos ei vaikutakaan kiinnostavalta. Olisi hyvä myös pohtia, vastaako teos omaa tavoitettasi ja haluatko lukea sen kokonaan vai vain osittain. 

Valokuvalukeminen

Itse valokuvalukeminen tarkoittaa, että teos selataan läpi käyttäen noin sekunnin yhtä sivua kohden. Tärkeää on rentoutuminen ja sen ymmärtäminen, ettei kaikkea sisältöä voi sisäistää heti. Ei haittaa, vaikkei vielä ymmärrä kaikkia yksityiskohtia. Koko tekstin huomioiminen lyhyessä ajassa on haastavaa. Muutaman minuutin pikaselaaminen antaa aivoille pienen aavistuksen kokonaisuudesta, mikä vauhdittaa sen omaksumista. Valokuvalukemisen tarkoituksena on lukea nopeammin kuin mieli pystyy tietoisesti havaitsemaan, jotta tiedon prosessointi tapahtuisi tiedostamattomalla tasolla.

Jälkikatselu

Jälkikatselun ideana on tehdä lista itseä kiinnostavista aiheista. Teosta kannattaa vielä selailla sieltä täältä lukien otsikot ja väliotsikot. Läpikäydystä materiaalista valitaan itselle mieluisia aiheita, joihin tutustutaan tarkemmin. Aiheet olisi hyvä järjestää tärkeysjärjestykseen omien mieltymysten ja tavoitteiden mukaan. Omakohtaiset aiheet pitävät huolen, että sinulla on aktiivinen ote tekstiin varsinaisen lukemisen alkaessa. 

Aktivointi 

Tässä vaiheessa teksti prosessoidaan tietoisesti käyttäen eri keinoja, kuten esimerkiksi pikalukemista ja perinteistä lukemista. Eri keinojen avulla haetaan vastauksia edellisen kohdan kysymyksiin. Aktivoinnin tavoitteena on rakentaa tietoinen ymmärrys luetusta tekstistä. Omaksuminen ei tapahdu kuitenkaan pelkästään lukemalla, vaan mitä monipuolisemmin työstää tekstiä, sitä paremmin sen muistaa jatkossa. Aktivoinniksi lasketaan esimerkiksi käsitekarttojen tekeminen tai keskustelu tekstin sisällöstä. Luovimmat oppijat voivat tehdä tekstistä näytelmän tai taideteoksen. 

Valokuvalukeminen saa osakseen myös kritiikkiä

Valokuvalukeminen jakaa mielipiteitä laidasta laitaan. Myös tutkimuksissa on saatu ristiriitaista tietoa. Jotkut tutkijat väittävät, että valokuvalukemista lukutekniikkana käyttävät koehenkilöt omaksuvat tekstiä nopeammin kuin tekniikkaan perehtymättömät verrokit eli että valokuvalukeminen on tehokas menetelmä. Valokuvalukeminen saa kuitenkin myös paljon kritiikkiä. Joidenkin mielestä kaikki pikalukutekniikat ovat huuhaata. Pelkästään silmän fysiologia osoittaa, että useimmat pikalukutekniikat, mukaan luettuna valokuvalukeminen, ovat mahdottomia. 

Syvempi ymmärrys ja asioiden oikea oppiminen on yhteydessä perinteiseen lukemiseen. Valokuvalukemisella ei saavuteta täyttä ymmärrystä, mitä esimerkiksi opiskelussa vaaditaan. Tottakai joidenkin tekstien silmäily ja pikalukeminen on hyväksyttävää, mutta ilman aikaisempaa tietoa aiheesta uutta tietoa on vaikeampi omaksua pelkällä valokuvalukemisella. Pikalukutekniikoissa kehotetaan, ettei tekstissä palattaisi taaksepäin. Kuitenkin asioiden kertaaminen ja tärkeiden kohtien uudelleen lukeminen auttaa uuden oppimisessa.